= 0600 and date("Hi") <= 2359 and date("N") <= 7 or $_SERVER['HTTP_REFERER'] <> "http://www.radio-toppers.net/Videostream") { $stream = "https://server-67.stream-server.nl:1936/RadioToppers/RadioToppers/playlist.m3u8"; $naam = "Radio Toppers"; } else { $stream = "https://server-67.stream-server.nl:1936/RadioToppers/RadioToppers/playlist.m3u8"; $naam = "Stichting Norderney"; } if ($_GET['link_webplayer']) { $stream = $_GET['link_webplayer']; $naam = $_GET['naam']; } $Connect= mysql_connect("localhost", "gxstelco_stats", "Asta2001") or die("Op dit moment kan er geen verbinding worden gemaakt met de database van Radio Toppers, onze excuses voor het ongemak, bij herhaling van deze fout graag contact opnemen met Radio Toppers."); mysql_select_db("gxstelco_stats") or die("Er is een fout opgetreden met het inloggen op onze database, onze excuses voor het ongemak. Bij herhaling van deze fout graag contact opnemen met Radio Toppers."); mysql_query( "SET NAMES 'utf8'" ); $Poortlink = "SELECT DISTINCT id, zendernaam, link_webplayer FROM streams WHERE streams_online>=1 AND streams_vrij>0 AND actief ='1' AND gekocht >= '1024' ORDER BY zendernaam, streams_vrij DESC, userid"; $PoortlinkQuery = mysql_query($Poortlink) or die (mysql_error()."
in file ".__FILE__." on line ".__LINE__); $Totaal_Aantal = mysql_num_rows($PoortlinkQuery); $Kolom_Aantal = Round(($Totaal_Aantal/4)+0.33); $radiozender = stripslashes(htmlspecialchars($_GET['radiozender'])); $i = 0; ?> Radio Toppers Video Stream <?php echo date("Hi"); ?>
\n"; while($Poortlink = mysql_fetch_object($PoortlinkQuery)) { $PoortlinkZendernaam = stripslashes(htmlspecialchars($Poortlink->zendernaam)); $nStreamId = $Poortlink->id; $cLink_webplayer = stripslashes(htmlspecialchars($Poortlink->link_webplayer)); $URLBetaaldeZenderNaam = str_replace(" ", '-', $PoortlinkZendernaam); $DubbelZendernaam= strtok($PoortlinkZendernaam, ' ').' '.strtok(' '); // $Streamgegevens = "SELECT id, zendernaam, link_webplayer, link_android FROM streams WHERE streams_online>=1 AND streams_vrij>0 AND actief ='0' AND gekocht >= '1024' ORDER BY zendernaam, streams_vrij DESC, userid"; // $StreamgegevensQuery = mysql_query($Streamgegevens) or die (mysql_error()."
in file ".__FILE__." on line ".__LINE__); // $nStream_id = $Streamgegevens->id; // $cLink_wepplayer = stripslashes(htmlspecialchars($Streamgegevens->link_webplayer)); // $cLlink_android = stripslashes(htmlspecialchars($Streamgegevens->link_android)); if ($i == $Kolom_Aantal) { echo "
\n
"; $i = 1; } else { $i++; } echo "  ".$PoortlinkZendernaam."
\n"; } ?>
Powered by Webhosting Telco.